• 43 Aniversari de la RASD (Alacant – Març 2019)

  • 43 anys de la RASD: Construcció de l’Estat Sahrauí (València – Febrer 2019)

  • Cine-Fòrum: 3 càmares robades (Febrer 2019)