Programa “Caravana per la Pau”

Una part del Poble Sahrauí continua sobrevivint als campaments de refugiats de Tindouf, Algèria, des de l’any 1975.

La CARAVANA PER LA PAU és una campanya anual destinada a pal·liar les necessitats bàsiques de prop de 200.000 persones, en la seua majoria ancians, xiquets i dones distribuïdes en cinc wilayes, que reben el nom d’altres tantes ciutats sahrauís:

Dajla, Smara, Auserd, l’Aaiun i Bojador.

En resposta a les necessitats de l’esmentada població aquesta Federació, amb totes les associacions que la componen, posa en marxa anualment l’arreplegada d’aliments de llarga durada i ajuda humanitària, així com el seu enviament en semiremolcs donats a la Mitja Lluna Roja Sahrauí.

Aquest enviament es realitza des del port d’Alacant i rumb al port d’Orà, des d’on viatgen fins als campaments per a ser emmagatzemats i repartits entre la població sahrauí.

És una campanya d’enorme complexitat en matèria de gestió i documentació administrativa que és assumida altruistament per la Comissió de Caravana i que es coordina amb les associacions participants que se encarreguen de la recollida d’aliments i altres necessitats en els seus municipis i comarques, a més de l’aportació econòmica a les despeses d’enviament, documentació, nolis, vehicles i altres necessitats.

Destacar el paper que junt a les associacions i voluntaris juguen les veïnes i veïns dels municipis amb les seues donacions, activitats per a la recaptació d’aliments i fons econòmics, les campanyes de recollida en les que participen col·legis i instituts, les donacions de tendes de barri, comerços, empreses i altres associacions locals junt a les corporacions locals a través de les seues associacions.