• Aziza, el paper de la dona al poble sahrauí (Oliva – Novembre 2017)

  • Conferència de ciutats solidàries amb el Poble Sahrauí (València – Novembre 2017)

  • Viatge solidari als Campaments de població refugiada sahrauí (Desembre 2017)