Moció per l’ampliació de les competències de la MINURSO en la vigilància dels DD.HH.

La  Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià (FASPS-PV) i els col·lectius que en formen part estan sol·licitant a les forces polítiques, als Ajuntaments i altres institucions a que donen suport a una moció en relació amb l’ampliació de les competències de la MINURSO en la vigilància dels Drets Humans al Sàhara Occidental
En cas de no disposar encara la moció la podeu sol·licitar a la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià (FASPS-PV), en la següent adreça: fasps@hotmail.com