Marxa per la llibertat del poble sahrauí

La “Marxa per la Llibertat” naix des de la lògica de l’acció directa no violenta per a reivindicar i donar visibilitat a la lluita del poble sahrauí i, d’aquesta manera, conscienciar als diferents grups polítics i, sobretot, a la ciutadania, de la situació d’emergència que viu la població sahrauí, la qual porta més de quaranta anys buscant la pau i que s’ha vist obligada a exercir novament la legítima defensa davant la flagrant agressió bèl·lica de les Forces Armades Marroquines.
Davant una situació de tal gravetat, és el nostre deure denunciar la constant vulneració dels drets humans per part de l’aparell de repressió marroquina que ocupa el Sàhara Occidental i exigir la intervenció immediata del Govern espanyol com a part responsable en la situació política del Sàhara Occidental.
És per això que els nostres objectius es poden concretar en els següents punts:


🔸Visibilitzar la lluita del poble sahrauí.
🔸Denunciar l’ocupació genocida marroquina, l’espoli dels recursos naturals del poble sahrauí i les violacions dels DDHH en els Territoris Ocupats del Sàhara Occidental.
🔸Exigir a l’ONU, a la Unió Europea i al Govern d’Espanya que culminen el procés de descolonització i es pose fi a la impunitat amb la qual el Marroc vulnera constantment la legalitat internacional.


Entra en www.marchasaharaui.org i signa el manifest.


🔴 Pel futur de milers. Pels quals saben voler. Per l’esperança del món.
🔴 Per la Llibertat i Autodeterminació de tot un poble oprimit per més de 45 anys.
🔴 Per fer valdre la justícia internacional, tan fràgil en aquests dies.

_______


La “Marcha por la Libertad” nace desde la lógica de la acción directa no violenta para reivindicar y dar visibilidad a la lucha del pueblo saharaui y, de esta forma, concienciar a los diferentes grupos políticos y, sobre todo, a la ciudadanía, de la situación de emergencia que vive la población saharaui, la cual lleva más de cuarenta años buscando la paz y que se ha visto obligado a ejercer nuevamente la legítima defensa ante la flagrante agresión bélica de las Fuerzas Armadas Marroquíes.
Ante una situación de tal gravedad, es nuestro deber denunciar la constante vulneración de los derechos humanos por parte del aparato de represión marroquí que ocupa el Sáhara Occidental y exigir la intervención inmediata del Gobierno español como parte responsable en la situación política del Sáhara Occidental.
Es por ello que nuestros objetivos se pueden concretar en los siguientes puntos:


🔸Visibilizar la lucha del pueblo saharaui.
🔸Denunciar la ocupación genocida marroquí, el expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui y las violaciones de los DDHH en los Territorios Ocupados del Sahara Occidental.
🔸Exigir a la ONU, a la Unión Europea y al Gobierno de España que culminen el proceso de descolonización y se ponga fin a la impunidad con la que Marruecos vulnera constantemente la legalidad internacional.

Entra en www.marchasaharaui.org y firmar el manifiesto.


🔴 Por el futuro de miles. Por los que saben querer. Por la esperanza del mundo.
🔴 Por la Libertad y Autodeterminación de todo un pueblo oprimido por más de 45 años.
🔴 Por hacer valer la justicia internacional, tan frágil en estos días.