Trobada de xiquets sahrauís 2013: Manifest i fotos (València – Juliol 2013)

La Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencia, en nom de les persones que fan possible un any més l’estada dels xiquetes i xiquetes sahrauís amb nosaltres, associacions, famílies, voluntaris i les companyes encarregades d’aquest programa al País Valencia:
Volem renovar el nostre suport ferm al Poble Sahrauí i al seu únic i legítim representant, el Front POLISARIO, per això,
Recordem el deute històric i polític que l’Estat Espanyol té amb el Sàhara i que pareix oblidar una i altra vegada el nostre govern i el Cap de l’Estat, de gira institucional aquesta setmana pel Marroc amb un nombrós seguici de ministres, ex-ministres, empresaris, obviant que Marroc i el seu Rei al capdavant viola de manera sistemàtica els drets de les i els sahrauís als territoris ocupats i fins i tot de la seua pròpia població.
 
Per això instem al nostre govern:
Que assumeixca les seues responsabilitats per la defensa del conflicte en coherència amb la legalitat internacional i la justícia, i que faja complir les resolucions de NNUU i que reconeixen el dret a l’autodeterminació del poble sahrauí.
  Que exigeixca a Marroc, el fi de la repressió que exerceix sobre la població sahrauí al Sàhara Occidental.
  Que finalitze la venda de material bèl·lic, de l’estat espanyol a Marroc, vulnerant els acords internacionals també signats pel nostre país i que prohibeixen la venda d’armament en països en litigi.
Especialment:
Denunciem la greu situació que viuen el sahrauís als territoris ocupats i fem una crida per a posar fi a la repressió per part de les forces d’ocupació de Marroc contra la població civil sahrauí al Sàhara Occidental, els judicis sumaríssims contra aquesta població, la violació permanent dels drets humans i la persecució dels que defenen pacíficament la llibertat i l’independència per al seu poble.
Denunciem el constat exopoli dels recursos naturals al Sàhara Occidental per part del Regne Alauí i la responsabilitat de les empreses fonamentalment espanyoles que comercien els productes.
Reclamem el reconeixement per part del govern espanyol de l’Estatus diplomàtic de la Delegació del Front POLISARIO, únic i legítim representat del poble sahrauí a Espanya.
LA GRAVÍSSIMA SITUACIÓ D’ESTANCAMENT DEL CONFLICTE
EL PERILL REAL D’UN ENFRONTAMENT QUE NO DESITJEM
LA PRECARIETAT ESCANDALOSA DE LA VIDA ALS CAMPAMENTS, agreujada per una crisi que colpeja mes fort als que més ho necessiten.
LA INSUPORTABLE VULNERACIÓ DELS DRETS HUMANS ALS TERRITORIS OCUPATS

 
Per acabar amb aquesta situació, exigim a l’Estat Espanyol en primer lloc, com a potència administradora del Sàhara Occidental, a la Unió Europea i a les Nacions Unides que impulsen sense dilació un referèndum d’autodeterminació que faja del Sàhara una nació lliure, sobirana i democràtica.
PER LA JUSTÍCIA I LA LLIBERTAT DEL POBLE SAHRAUÍ.

 
VISCA EL SÀHARA LLIURE!!!
SAHARA HURRA!!!