La FASPS-PV celebra la seua assemblea anual en la nova seu

El passat dissabte va tenir lloc l’assemblea de la FASPS-PV, en la nova seu, situada a la Vall de Laguar (València). On es van marcar les noves línies de treball per millorar i enfortir la Federació i totes les seues associacions. A més a més, es va presentar la nova associació de València, Al-Adala (La Justícia) i també es va acabar de constituir la Comissió Mèdica, que s’encarregarà de coordinar els projectes de sanitat, ajudar a millorar l’atenció primària en els camps de refugiats saharauis així com l’enviament de comissions sanitàries.
A més, es va presentar la memòria del 2017, que pròximament penjarem a la nostra web.

El pasado sábado tuvo lugar la asamblea de la FASPS-PV, en la nueva sede, situada en la Vall de Laguar (Valencia). Donde se marcaron las nuevas líneas de trabajo para mejorar y fortalecer la Federación y todas sus asociaciones. Además, se presentó la nueva asociación de Valencia, Al-Adala (La Justicia) y también se terminó de constituir la Comisión Médica, que se va a encargar de coordinar los proyectos de sanidad, ayudar a mejorar la atención primaria en los campamentos de refugiados así como el envío de comisiones sanitarias.
Además se presentó la memoria de 2017, que próximamente colgaremos en nuestra web.