Jornada de treball Vacances en Pau (FASPS)

Jornada de treball de la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià realitzada el dissabte 26 de novembre a L’Alcúdia per tal de revisar el protocol d’actuació de Vacances en Pau.