FASPS: fotos Caravana per la Pau 2012

1. Entrada de vehicles en la zona de càrrega

2. Càrrega de vehicle

3. Aliments preparats per a carregar

4. Càrrega d’aliments

5. Càrrega dels camions

6. Tractora preparada per eixir cap a Alacant

7. Semirremolc 1 preparat per eixir cap a Alacant

8. Semirremolc 2 preparat per eixir a Alacant

9. Arribada dels vehicles a Alacant