Campanya de suport a l’escola de cinema del Sàhara – Fisahara (València – Octubre 2017)

Campanya de suport a l’escola de cinema del Sàhara – Fisahara. Dimecres 11, 19:00 hores, sala d’actes. Carrer Campoamor, 91