Iniciatives en les Corts Valencianes en suport del Poble Sahrauí (Octubre 2016)

corts-valencianesProposicions no de llei dels Grups Parlamentaris de Podemos-Podem i de Compropmís aprovades per unanimitat en Les Corts Valencianes instant al Govern d’Espanya a impulsar una solució pacífica, duradora i immediata per al poble sahrauí.

Les Corts aprueban a propuesta de Podem instar al Gobierno de España a impulsar una solución pacífica, duradera e inmediata para el pueblo saharaui

 

Proposició no de llei sobre la lliure determinació del poble sahrauí en el marc dels principis i les disposicions de la Carta de les Nacions Unides, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 14.556)

 

Proposició no de llei sobre l’exigència al Regne del Marroc del respecte als drets humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental i el cessament de les vulneracions de drets que sofreix la població sahrauí, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 23.540)